جهت تعیین وقت مشاوره و ارزیابی روان شناسی یا توانبخشی توسط دکتر ربوبی با مراکز ما در نقاط مختلف تهران تماس بگیرید.
میدان ونک (گاندی) :۸۸۷۸۶۷۶۶ پل سیدخندان(ستاری):۲۶۷۰۲۷۸۵ سعادت آباد(شانزدهم): ۲۲۳۷۱۲۰۸ پونک(سردارجنگل) :۴۴۴۱۲۲۱۸

آشنایی با روند پذیرش

آشنایی با روند پذیرش

موسسه کاردرمانی و روانشناسی رشد

آغاز مرحله پذیرش در این موسسه با تماس خانواده های محترم صورت می پذیرد که پس از ثبت نام اولیه توسط منشی ، مسئول پذیرش با در نظر گرفتن اولویت هایی نظیر سن (کودکان زیر ۳ سال) محدودیت زمان حضور( مراجعین خارج از کشور و مراجعین از شهرهای مختلف کشور ) و همچنین ارجاعات از جانب سایر همکاران گرامی با مراجع محترم تماس خواهند گرفت و برای ایشان ساعت و روز خاصی جهت تشکیل پرونده درمانی و ویزیت اولیه توسط آقای دکتر ربوبی  به عنوان Case Manager مشخص و تعیین می شود.

در حوزه توانبخشی پس از جلسه ی اول و ارزیابی مقدماتی ،با توجه به ارجاعات اساتید و پزشکان محترم و بر اساس نیاز مراجع پروتکل سه ماهه تدوین و پس از گذشت مدت زمان پروتکل (دو تا چهار ماهه) جلسه ی ارزشیابی پروتکل اول توسط آقای دکتر ربوبی برگزار می شود که در این جلسه محتویات و مندرجات پرونده ،گزارشات درمانگران و اظهارات خانواده بررسی می گردد و در صورت لزوم سپس پروتکل بعدی تدوین و یا مراجع ترخیص می شود.

همچنین این مرکز مجهز به پایگاه اینترنتی به آدرس www.robooby.com و www.rcnrc.com و کانال تلگرامی rcnrc@ و Dr_Robooby@می باشد

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...