بازگشت به لیست

اخبار و رویدادها

اعلام کاندیدای مورد حمایت موسسه در انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ

تاریخ : 14 جولای 2021

بدین وسیله همکار ارجمند جناب آقای محمدرضا اسدی به عنوان کاندیدای مورد حمایت موسسه توانمند سازی دکتر ربوبی و درمانگران  مرکز کاردرمانی رشد  که عضو سازمان نظام پزشکی هستند ؛جهت  انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ معرفی می گردند.

 شرکت در انتخابات : تاریخ ۲۵ تیر ماه محل:  کتابخانه مرکزی  دانشگاه علوم پزشکی ایران  

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • اینستاگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...