بازگشت به لیست

خدمات درمانی

اتاق تاریک رایانه‌ای (CDR)


اتاق تاریک چیست؟

اتاق تاریک بعنوان یکی از زیر مجموعه های محیط چند حسی (Multi-Sensory – Environment) به تقویت عملکردهایی می­پردازد که در آنها غالباً حس های بینایی، شنوایی، وستیبولار، عمقی و لامسه تحریک و تقویت می­شود.اتاق تاریک رایانه ای  با هدف اولیه ارتباط سیستم بینایی با رویکرد مبتنی بر روش یکپارچگی حسی و توجه در سال۱۳۸۶در مجتمع توان بخشی عصبی  رشد تأسیس و راه اندازی گردید.

اهداف و مزایا

در این اتاق تمریناتی با هدف بهبود حرکات چشمی، کاوش چشمی ، میدان بینایی ،مهارتهای نوشتاری ،افزایش  توجه و تمرکز، افزایش خود پنداره، آگاهی از بدن، افزایش دامنه حرکتی، افزایش تحمل کاری ،کاهش تکانشگری و طراحی شده است.علت انجام تمرینات در اتاق با نور کم و حداقل روشنایی اینست که با کاهش میزان و شدت نور نقش عوامل تداخل کننده در توجه (Distractive) کاهش یابد. همچنین استفاده از ابزارهای رایانه ای و نورهای جذاب موجب افزایش انگیزه کودکان برای انجام دادن تکالیف شده و منجر به ترغیب علاقمندی کودکان برای انجام فعالیت­ها و به دنبال آن افزایش تحمل کاری آنها می­گردد. همچنین گاهی اوقات  فراهم کردن فضایی که برای کودک هیچ بار معنایی خاصی ندارد سبب کاهش بروز رفتارهای تدافعی می شود. یکی دیگر از مزایای اتاق تاریک شکستن مقاومت کودک و تشویق وی برای مشارکت فعال در انجام تمرینات بوسیله استفاده از جذابیت نور و بازی با آن است زیرا ابزاری در دسترس کودک قرار می­گیرد که برای وی جذاب خواهد بود. از این رو کودک بدون مقاومت و به راحتی آماده پذیرش تکالیف می­شود و به مرور تمریناتی را انجام می­دهد که پیش از این برای انجام آنها مقاومت زیادی وجود داشته است.

در راستای شکل گیری و پدید آمدن جزئیات بیشتر تصویر بر روی قشر مغز در هنگام مشاهده یک شیء، می­توان با استفاده از تمریناتی که برای حرکات چشمی همانند حرکات تعقیبی آرام، حرکات جهشی چشم (Saccadic) و همچنین ثبات چشمی (Fixation) طرح ریزی شده، بر روی مبانی اولیه توجه و ارتباط آن با بینایی تمرکز نمود. بنابراین با تکرار تمریناتی که منجر به ثبات چشمی می­شود ، می­توان توجه کودک را به جزئیات تقویت نمود و همچنین با استفاده از تمرینات مرتبط با تعقیب بینایی، دامنه توجهی این کودکان افزایش می­یابد.

در مطالعات بهبود دامنه حرکات چشمی و جداسازی حرکات چشم و سر در بهبود مهارت­های حرکتی افزایش توجه و افزایش میدان بینایی به اثبات رسیده است.

اتاق تاریک می­تواند طیف وسیعی از اختلالات کودکان و نوجوانان را در برگیرد. گروه های هدف جهت درمان در اتاق تاریک به شرح زیر می­باشند :

مداخلات و روش­های درمانی :

کاردرمانگران اتاق تاریک مرکز کاردرمانی رشد با دانستن این اصول تمریناتی را با کمک ابزارهای زیر طرح ریزی کرده اند:

اتاق تاریک می­تواند مکمل مناسبی برای درمان­های توانبخشی باشد و همچنین می­تواند در ابتدای درمان برای ایجاد مبانی اولیه حسی و یکپارچگی  سیستم­های بینایی با دیگر حواس و هم در مراحل بالاتر در جهت افزایش سطح توجه، مهارت­های حل مسأله و مهارت­های تعالی مثمرثمر باشد.

تهیه و تنظیم:

شیوا جانمحمدی، کارشناس ارشد کاردرمانی

امید هاشمی، کارشناس کاردرمانی

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • اینستاگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...