بازگشت به لیست

خدمات درمانی

سایت تست و ارزیابی‌های روانشناختی و هوش


شیوع اختلالات رشدی و تکاملی در جوامع مختلف به طور میانگین ۱۰% است که آمار بالایی تلقی می شود و اهمیت تشخیص زودرس و به هنگام این اختلالات با استفاده از آزمون های  مناسب غربالگری سبب کاهش هزینه های آتی و عواقب روانی اجتماعی مرتبط با آن است. بسیاری از اختلالات و سندرم ها و بیماری های دوران کودکی با یک ارزیابی غربالگری ساده ولی معتبر و مطمئن و با استفاده از ابزارهای مناسب میتواند تشخیص داده شده و موقعیت بسیار مناسبی برای آغاز مداخلات به مو قع ،کم هزینه و موثرفراهم گردد. نتایج حاصل از مطالعات نشان داده است که معاینه پزشکی فقط میتواند ۳۰% اختلالات تکاملی و ۵% اختلالات ذهنی کودکان را برآورد نماید. (ندلمن ،۲۰۰۴)با تاخیر دراین مهم  بهترین سنین کودکان ( سن طلایی   را برای کسب نتایج تاثیر گزار و مطلوب از دست می رود..در روان شناسی به مجموعه شیوه هایی که به روان شناس کمک می کند تا پدیده های روانی انسان را از حالت کیفی به حالت کمی (عددی) در آورد ؛اصطلاحاً روان سنجی  می گویند.  روان‌سنج  با اجرای آزمون‌‌های روانی – تشخیصی، سنجش هوش، ویژگی‌‌های شخصیتی، آسیب‌های مغزی، کم توانایی های ذهنی،و…   یکی از اعضا اصلی تیم تشخیص و درمان کلینیک‌‌های روان شناختی است . سایت تست و ارزیابی های روانشناختی و هوش مرکز کاردرمانی رشد  با بهره مندی از معتبر ترین تست های هنجار (بالغ بر ۳۰۰ آزمون مختلف) ، تحت نظر اقای دکتر حسین ربوبی (کارشناس ارشد سنجش و ازریابی – روان سنجی ) به بررسی و ارزیابی کمی و کیفی کارکردهای شناختی و روانشناختی می پردازد.ابزارهای غربالگری تکاملی بسیار زیادی وجود دارند که دارای جداول مطابق با سن هنجار می باشند و میتوانند دال و مبین انتظار واقعی و صحیح از کسب شاخص های تکاملی در سنین خاص تقویمی کودک باشند. آزمون هوشی استنفورد –بینه نسخه پنجم) که در حال حاضر آخرین ویرایش این آزمون بوده و هنجار ایرانی گردیده است و آزمون غربالگری تکامل دنور۲   که در زمینه بررسی مراحل تکاملی بسیار مفید و ارزشمند است می تواند بسیار مثمر ثمر واقع گردد.

                                                                               معرفی برخی  مهمترین  ابزارها و تسهای موجود در موسسه توانمند سازی دکتر ربوبی

۱- مقیا س های هوش استانفورد – بینه- نسخه پنجم

نسخه پنجم آزمون هوش استنفورد – بینه که در حال حاضر آخرین ویرایش این آزمون بوده و مجموعه وسیعی از توانمندی های شناختی را از دامنه سنی ۲تا ۹۶ سال اندازه گیری می نماید.این آزمون به گونه ای دقیق برای سنجش کودکان پیش دبستانی ، عقب ماندگی ذهنی و توانمندی های شناختی سطح بالا، کارایی دارد .این آزمون توان محاسبه هشت هوشبهر را داشته و عملکرد آزمودنی را در دو حیطه کلامی و غیر کلامی  و در پنج عامل کلی تحت عنوان :استدلال سیال   که به کشف روابط علت و معلولی تاکید داشته و معرف توانمندی آزمودنی در ارائه تحلیل ها می باشد ، دانش که معرف اطلاعات عمومی و خزانه یادگیری های افراد است ، استدلال کمی که با مفاهیم منطقی در حوزه ریاضیات سر و کار داشته و مفاهیم کمی را در بر می گیرد ، پردازش دیداری فضایی  که قدرت تجسم سازی ، جهت یابی ودرک ابعاد متنوع بوده ونهایتا حافظه فعال که به خاطر سپاری توام با تجسم سازی مطالب آموخته شده است به تصویر می کشد (روید  ،۲۰۰۵ ). در این آزمون   سوالات بسیار سخت و بسیار آسان قرار دارد تا بتوان با توجه به مفروضه سنجش استثنایی در زمینه شاخص پهنای سوال دست یافت .این آزمون در سال ۱۳۸۸ توسط افروز وکامکاری هنجار ایرانی و ویژگیهای روانسنجی آن مورد تایید قرار گرفت .به طوریکه اعتبار با تاکید بر تجانس درونی  در زمینه هوشبر کل از ۹۵/۰تا۹۸/۰ و برای هر یک از عوامل  از۹۰/۰تا۹۲/ ۰ و برای هریک از ده خرده آزمون ،از۸۴/۰تا۸۹/۰متغیربود .به علاوه ،مطالعات اعتبار بین آزمونگران  و آزمون-بازآزمون  معرف تجانس  و ثبات  این آزمون است، زیرا تمامی مقادیر بالاتر از ۷۵/۰می باشند.همچنین، اعتبار مجموعه آزمونهای مختصر (که برای غربالگری بکار می رود ) ۹۱/۰است ،که این موارد، نشان دهنده ثبات مطلوب می باشند.(کامکاری و افروز، ۱۳۸۸) آزمونهایی که  به منظور غربالگری استفاده می گردد  شامل  عوامل استدلال سیال از حیطه غیرکلامی و دانش از حیطه کلامی است .در مجموعه آزمونهای مختصر توانایی حل مسئله و شناسایی روابط  به کمک عامل استدلال سیال ارزیابی می شود که تاثیر بسیار اندکی از عوامل محیطی و یادگیری آموزشی پذیرفته و به عبارتی همان هوش ارثی است  . عامل دانش نیز به مجموع اطلاعات  و واژگانی گفته می شود که فرد از محیط کسب نموده و متاثر از عوامل محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و یادگیری اکتسابی است و نشانه بارزی از هوش اکتسابی است . به عبارت دیگر هوش ارثی یا همان هوش سیال ، به مهارتهای اساسی پردازش اطلاعات بستگی دارد؛ مانند:سرعتی که می توانیم اطلاعات را تجربه و تحلیل کنیم ، ظرفیت حافظۀ فعال ،و توانایی تشخیص دادن روابط بین محرکها. هوش متبلور یا اکتسابی  نیز به میزان دانش و تجربه ، قضاوت درست و تسلط بر آداب و رسوم اجتماعی بستگی دارد و این تواناییها به این علت فراگیری می شوند که فرهنگ فرد آنها را با ارزش میداند.  (برک  ،۲۰۰۸)

—————————————————————————————————————

۲-آزمون غربالگری تکامل دنور ۲

آزمون دنور۲ یک ابزار غربالگری رسمی است که سوالات آن به دقت انتخاب شده و درجوامعی با فرهنگ ها و گروههای مختلف استاندارد شده است (هس و مایا  ،۲۰۰۴) .حساسیت و ویژگیهای آن به عنوان  یک ابزار غربالگری کافی است (لوین و همکاران ،۱۹۹۲).در ایران نیز در پژوهشی که توسط ساجدی و همکاران در سال۱۳۹۰ صورت گرفت روایی و اعتبار آزمون خوب ، حساسیت آن متوسط  و ویژگیهای آن نسبتا خوب برآورد گردید(۶۰ و۶۹درصد).   پایایی آن در آزمون – بازآزمون حداقل ۹۰ درصد برآورد شده است. پایایی بین نمرات آزمونگران نیز ۸۰ تا ۹۵ درصد گزارش شده است. از نظر اعتبار محتوایی نیز این آزمون با چند آزمون دیگر مقایسه شده و مشخص گردیده که ارتباطی قوی بین طبقه بندی دنور ۲ و نمره های تست هوش استنفورد بینه  وجود داشته و درصد مثبت و منفی کاذب آن اندک بوده است.(لوین و همکاران،۱۹۹۲)آزمون دنور۲ برای در کودکان صفر تا ۶ ساله به کار می رود. انجام آن حدود ۲۰-۱۰ دقیقه طول می کشد  وکودکان را به صورت انفرادی بررسی و با افراد طبیعی مقایسه می کند. در این آزمون، ۱۲۵ مهارت در ۴ حیطه تکاملی طبقه بندی شده اند. حیطه اول تکامل فردی- اجتماعی و شامل ۲۵ سوال است و می توان آن را به ۳ زیر مجموعه واکنش به فرد دیگر(مثل لبخند زدن)، بازی کردن (مثل دست دستی کردن، شرکت در بازی های تعاملی) و مراقبت از خود (مثل لباس پوشیدن، شستشو، خوردن) تقسیم نمود. حیطه دوم که تکامل حرکات ظریف است، شامل ۲۹ سوال در مورد در دست گرفتن و دستکاری کردن اشیاء ، ساختن برج با ارتفاع مختلف به وسیله مکعب، نقاشی و تقلید از شکلهایی است که به تدریج پیچیده تر می شوند. حیطه سوم تکامل کلامی است که شامل ۳۹ سوال است و توانایی بچه های کوچک تر را برای ایجاد و تقلید صداها، ارزیابی می کند و اطلاعات کودکان بزرگتر (مثل قسمت های مختلف بدن و ترکیب اجسام آشنا) و نیز معیارهای قراردادی تر تکامل زبان مانند ساخت کلمه یا عبارت را مورد بررسی قرار می دهد.حیطه چهارم به وسیله ۳۲ سوال حرکات درشت مانند کنترل سر(مثل بلند کردن سر، غلت زدن) تحرک (مثل راه رفتن، درجا پریدن) هماهنگی (شوت کردن توپ) و تعادل (مثل حفظ تعادل روی یک پا) را بررسی می کند.(گلاسکو ،۲۰۰۱)در غربالگری با دنور۲ اگر یک مورد (یا بیشتر) عدم موفقیت و یا ۲ مورد (یا بیشتر) مشکوک در ارزیابی کودک ثبت شود، کودک برای این غربالگری ناموفق محسوب می شود. در برخی موارد ممکن است کودک از انجام یک فعالیت که خط سنی او در فاصله ۹۰ تا ۷۵ درصد آن قرار دارد اجتناب کند. وجود ۲ مورد(یا بیشتر)  اجتناب در محدوده ۹۰ تا ۷۵ درصد به عنوان غیرقابل در آزمون تلقی می شود.(ریدز و همکاران،۲۰۰۶)

————————————————————————————————————–

۳-مقیاس های هوش وکسلر کودکان نسخه چهارم  WISC-IV          محدوده سنی :۶ تا ۱۲ سال

به رغم تمامی ویژگی های کمی و کیفی مبتکرانه و بدیع تست های هوشی جدید که اخیرا تجدید نظر هم شده اند، مقیاس های هوش وکسلر همچنان در مرتبه ای عالی و در صدر قرار دارند. در حقیقت مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان – ویرایش چهارم (WISC-IV) ، همانند فرم قبلی اش یعنی WISC-III، همچنان یکی از پرکاربردترین ابزارهای سنجش هوش در تمامی دنیا است. از آنجایی که آخرین ویرایش WISC نشان می دهد، بنیادی ترین تجدید نظر مقیاس وکسلر را تا کنون داشته است، تکلیف متخصصان برای اجرا و تفسیر WISC-IV که از لحاظ هم نظری و هم روانسنجی قابل دفاع است، در مقایسه با ویرایش های قبلی این تست و حتی دیگر تست های برتر بسیار دشوارتر شده است(فلانگان ،مک گرو و اوتیز،۲۰۰۰;کافمن، لیکتنبرگ ،۲۰۰۲-۲۰۰۵) .
WISC-IV، با توجه به ۴ عامل اصلی خود ( شاخص درک کلامی، شاخص استدلال ادراکی، شاخص حافظه فعال، شاخص سرعت پردازش )، به ۴ نمره کلی که برای نشان دادن توانایی هایی در کارکرد هوشی یا ۴ حیطه شناختی مشخص شده است، به علاوه یک نمره هوشبهر کلی نهایی که نمایانگر “توانایی هوش کلی (FSIQ )” کودک است دست می یابد. این فرم جدید متشکل از ۱۵ خرده آزمون است و آزمونگر تعلیم دیده و ماهر می تواند آن را در طی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه اجرا کند . روش اجرای این فرم جدید به گونه ای آسانتر طراحی شده است که سازگار با کاربران بوده و فعالیت اجرایی را به سادگی ارتقا می بخشد. در WISC-IV بر خلاف WISC-III که دو نمره هوشبهر کلامی و عملی داشت، ۴ نمره کلی ( ۴ شاخص یا ۴ عامل اصلی) و نمره هوشبهر مقیاس کامل (FSIQ) بدست می آید. FSIQ در واقع جمع یا ترکیبی از همان ۴ نمره کلی یا ۴ شاخص اصلی است که از مجموع نمرات ۱۰ خرده آزمون بدست می آید. (اسمیت، ۲۰۰۵).با بررسی نقادانه یافته­ های نسخه چهارم مقیاس­های هوشی وکسلر کودکان در گروه­های استثنایی، رویکرد ویس، ساکلوفسکی، پری­فیترا، چن و هیلدبرند مورد تأیید قرار گرفت و مشخص گردید که نمرات حافظه فعال و سرعت پردازش در گروه­های کودکان استثنایی پایین­تر از دیگر نمرات آنان است. بنابراین، با توجه به نمرات پایین حافظه فعال و سرعت پردازش در کودکان با ناتوانی یادگیری نمی­توان از نمره کل مقیاس به­عنوان معرفه­ای از توانایی متوسط آزمودنی در مدل سنتی تشخیص پراکنش توانایی- پیشرفت تحصیلی استفاده به عمل آورد. با تأکید بر تفسیر نسخه چهارم در گروه­های استثنایی به هوشبهر توانایی عمومی به­عنوان معرفه دقیق­تری از هوشبهر کل پرداخته شد. علاوه بر آن، استفاده از تلفیق دو هوشبهر فهم کلامی و استدلال ادراکی به هوشبهر توانایی عمومی، به­عنوان اقدامی بنیادی در تشخیص اختلالات توجه و ناتوانی یادگیری، انجام گرفت.

از وکسلر کودکان چهار، هفت نوع هوشبهر استخراج می گردد: هوشبهردرک مطلب کلامی  ، هوشبهر استدلال ادراکی  ، هوشبهر حافظه ی فعال  ، هوشبهر سرعت پردازش  ،هوشبهر توانایی عمومی ,هوشبهر چیره گی شناختی و هوشبهر کل . این آزمون دارای میانگین ۱۰۰ و انحراف معیار ۱۵ است .

خرده آزمونهای مرتبط : شباهت ها،واژگان،اطلاعات و استدلال کلمه

طبقه ای و توانایی استدلال سیال انتزاعی است .

خرده آزمونهای مرتبط :  مکعب،استدلال ماتریس،تکمیل تصاویر

خرده آزمونهای مرتبط :   ظرفیت عدد مستقیم و معکوس،توالی عدد-حرف و محاسبات

خرده آزمونهای مرتبط : رمز گزاری ،نمادیابی،حذف کردن تصادفی و ساختاری

————————————————————————————————————————————

۴- آزمون بالینی چند محوری میلون

Millon Clinical Multiaxial Inventory – MCMI-III

 

این آزمون برای اولین بار در اواخر دهه ۶۰ میلادی بر اساس مدل آسیب‌شناسی روانی میلون ساخته شد. سپس در اواسط دهه ۸۰ مورد تجدیدنظر قرار گرفت. یک پرسش نامه خود گزارشی است که طیف گسترده‌ای از ویژگی‌های مربوط به شخصیت، هیجان و نگرش فرد را ارزیابی می‌کند. این پرسش نامه پس از پرسش نامه MMPI دارای بیشترین کاربرد در فرهنگ‌های گوناگون درزمینهٔ ارزیابی ابعاد شخصیتی و آسیب شناسی روان‌شناختی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشت روان و یا نیازمندان به این مراکز در جهان شناخته شده است. رتبه بندی این آزمون از نظر متخصصان پس از MMPI-2 است و مکمل خوبی برای MMPI است چرا که تأکید MMPI بر نشانه‌های مشکلات روان شناختی است اما MCMI به‌طور اخص برای کمک به تشخیص اختلالات شخصیت طراحی شده است. این آزمون می‌تواند درزمینهٔ تشخیص روان‌پزشکی و در پیش گرفتن یک رویکرد درمانی متناسب با سبک شخصیتی و رفتاری درمان‌جو به درمانگران بالینی (روانشناسان، روان‌پزشکان، مشاوران، مددکاران اجتماعی و روان پرستاران) در هنگام ارزیابی و تصمیم گیری کاربرد روش‌های درمانی کمک نماید.

آزمون بالینی چند محوری میلون ۱۴ الگوی بالینی شخصیت و ۱۰ نشانگان بالینی را می‌سنجد و برای بزرگ‌سالان که در شرایط درمانی و مراکز بهداشت روان تحت درمان هستند و یا سابقه داشتن اختلال‌ها و ناراحتی‌های روان‌شناختی را دارند، باهدف ارزیابی اختلال‌های شخصیتی و برخی نشانگان بالینی ساخته شده است.

——————————————————————————————————————————

۵-چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ -تجدید نظر شده    Symptom Checklist-90-Revised

آزمون SCL-90-R برای سنجش سریع وضعیت آسیب‌شناختی روانی افراد از طریق خود سنجی بسیار مناسب است و ارزش غربالگری دارد. فرم اولیه آزمون توسط درگوتیس، لیمپنوکووی (۱۹۷۳) معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلیل های روان سنجی، مورد تجدید نظر قرار گرفت این چک لیست را نباید یک مقیاس سنجش شخصیت تلقی کرد، بلکه بیشتر وسیله ای برای سنجش سطح فعلی نشانه های بیماری است که طی یک فاصله زمانی یک هفته ای روی می دهند. مراجع برحسب شدت آنها را در دامنه ای از هیچ=۰ تا شدید=۴ درجه بندی می کند.

کاربرد این آزمون

———————————————————————————————————————————-

۶-پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن  Emotional Quotient Inventory

این پرسشنامه توسط روون بار-آن  ( سال ۲۰۰۶) تهیه و یکی از پرکاربردترین ابزارهای روان‌سنجی است، درواقع برای سنجش مجموعه قابلیت‌ها، صلاحیت‌ها و مهارت‌های غیر شناختی در نظر گرفته شده است که بر توانایی شخص برای موفقیت در مقابله با نیازها و فشارهای محیطی تأثیر دارند. عوامل کلیدی که این پرسشنامه ارزیابی می‌کند کارکردهای عاطفی، هیجانی و اجتماعی هستند که منجر به بهزیستی روان‌شناختی می‌گردند.

هوش هیجانی، ریشه در مفهوم هوش اجتماعی و به عقیده ثراندیک (۱۹۲۰)، هوش هیجانی توانایی مهم مدیریت انسان‌ها برای عمل به شیوه‌ای خردمندانه در روابط انسانی است. «سالووی و مایر»  هوش هیجانی را توانایی کنترل احساس‌ها و هیجان‌های خویش و دیگران، تشخیص احساس‌ها و هیجان‌ها در خود و دیگران و استفاده از این اطلاعات برای هدایت، تفکر و اقدام‌های خود فرد تعریف کردند.

این پرسشنامه دارای ۱۵ زیرمقیاس است که در ۵ حیطه کلی قرار می‌گیرند. این پنج حیطه و زیرمقیاس‌های آن عبارت‌اند از:

مؤلفه درون فردی: خودآگاهی هیجانی، ابراز وجود، عزت نفس، خودشکوفایی، استقلال.

مؤلفه بین فردی: همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، روابط بین فردی.

مؤلفه سازگاری: حل مسئله، واقع گرایی، انعطاف پذیری.

مؤلفه مدیریت استرس: تحمل فشار روانی، کنترل تکانش.

مؤلفه خلق عمومی: خوش بینی، شادمانی

—————————————————————————————————————-

۷-آزمون شخصیت ۱۶ عاملی کتل Cattells 16 Personality Factors

این آزمون یکی از مشهورترین آزمون‌های شخصیت شناسی دنیاست که توسط روانشناس برجسته ریموند کتل (۱۹۷۳) طراحی شده است. وی شخصیت را در ۱۶ بعد اساسی (صفات عمقی) تعریف کرد که بر اساس آن می‌توان ارزیابی کاملی از شخصیت هر فرد، به دست آورد. وی به هر عامل دو نام داده است، یکی برای نمره‌های بالا و دیگری نمره‌های پایین (اتکینسون وهیلگارد، ۱۹۸۳).  در این آزمودن به هیچ وجه، منظور نشان دادن «محسنات» یا « معایب« نیست. زیرا این مفاهیم مربوط به قلمرو اخلاق‌اند؛ به عبارت دیگر صحبت از پاسخ «صحیح» یا «غلط» نیست زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است. آزمودن کتل برای مواردی چون: استعداد یابی و پیشرفت تحصیلی، مشاوره ازدواج، تعارضات زناشویی، استخدام، خانواده درمانی و امور پژوهشی و درمانی بسیار کاربردی است.

عوامل مرتبه اول

عامل (A) مردم آمیزی- مردم گریزی          عامل(B) باهوش – کم هوش              عامل (M) خیال پردازی ـ اهل عمل

عامل (C) پایداری هیجانی یا نیرومندی من  – نوروز گرایی عمومی یا ناپایداری هیجانی

عامل(E) سلطه، استیلا – اطاعت، تسلیم      عامل(F) سرزندگی- دل مردگی          عامل(G)  خلق استوار- خلق وابسته

عامل (H) ادواری خویی متهورانه- گسیخته خویی اساسی، در خودمانی (جسورـ ترسو)

عامل(I) حساسیت هیجانی ـ زمختی رشد یافتگی (حساس ـ کله شق)          عامل(N) ظرافت کاری – سادگی بی‌ظرافت

عامل(L) گسیخته گویی پارانویاگونه – در دسترس بودن اعتماد آمیز (شکاک – زودباور)

عامل(O) بی‌اعتمادی اضطراب آمیز (دلهره) – اعتماد توأم با آرامش           عامل(( Q1 محافظه کاری

عامل(Q2) خودکفایی – ناتوانی در اخذ سیستم( مسلط بر خود – متکی به دیگران)

عامل(Q3) مهار کردن اراده و پایداری خلق‌وخو                                         عامل(Q4) تنش عصبی(مضطرب – آرام)

عوامل مرتبه دوم

برون گرایی )برون گرایی در برابر درون گرایی)                           اضطراب (اضطراب پایین در برابر اضطراب بالا)

انعطاف پذیری (انعطاف پذیری در برابر حساسیت عاطفی)              استقلال )استقلال در برابر وابستگی(

کنترل غرایز (کنترل بالا در برابر کنترل پایین)                               سازگاری (سازگاری در برابر عدم سازگاری)

قدرت رهبری (قدرت رهبری بالا در برابر قدرت رهبری پایین)    خلاقیت (خلاقیت بالا در برابر خلاقیت پایین)نمونه

————————————————————————————————-

۸- آزمون رغبت سنج شغلی  هدایت تحصیلی / انتخاب رشته  Holland Intrest Inventory

ﺗﻨﻮﻉ رشته‌های ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﻭ دامنه‌ی ﻭﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺭ جامعه‌ی ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ، ﺍﻳﺠﺎﺏ می‌کند ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭ ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻋﻼﻳﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشند.

آزمون رغبت سنج شغلی  هدایت تحصیلی / انتخاب رشته که توسط هالند طراحی شده وسیله‌ای ارزشمند و معتبر در جهت راهنمایی افراد در هدایت تحصیلی است.

بخش ۱ – آرزوهای شغلی: مشاغلی را که فرد از کودکی تا کنون هنگام اندیشیدن به آینده برای خود در نظر گرفته است، به ترتیب در صدر پاسخنامه عنوان نماید آرزوهای شغلی امیال، خواسته‌ها و انتظارات فرد برای کسب و احراز مشاغل در آینده بدون توجه به واقعیت است.

بخش ۲- فعالیت‌ها: این بخش علاقه فرد را به فعالیت‌های مختلف می‌سنجد. هر چند که تاکنون آن را انجام نداده باشد
بخش ۳- صلاحیت‌ها (تجربه‌ها) در این قسمت اگر فردی موضوع را تجربه کرده باشد هر چند به‌صورت محدود و جزئی اعلام می‌کند

بخش ۴-مشاغل: اگر فرد به شغلی علاقه دارد حتی اگر قصد انتخاب آن را برای آینده ندارد اعلام می‌کند

بخش ۵- خود سنجی ۱: توانایی و استعداد: در این بخش از افراد خواسته می‌شود تا خود را در مقایسه با همسالان خود، نه افراد متخصص و بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از خود از نظر استعداد و توانایی‌ها، درجه‌بندی و نمره‌گذاری کنند.

بخش ۶- خود سنجی:۲ مهارت: در این بخش از افراد خواسته می‌شود تا خود را در مقایسه با همسالان خود، نه افراد متخصص و بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از خود از نظر مهارت‌ها، درجه‌بندی و نمره‌گذاری کنند.

————————————————————————————————

۹-آزمون شخصیتی نئو (تجدید نظر شده)  NEO Personality Inventory-R

این آزمون  جامع ، پنج جنبه اصلی شخصیت و ویژگی های مرتبط با این جنبه ها را می سنجد  که  عبارت‌اند از روان رنجورخویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه، توافق (سازگاری) و وجدانمندی و هر حیطه شش جنبه یا مقیاس فرعی دارد، یعنی صفات شخصیتی خاصی که جنبه‌های مختلف هر حیطه را نشان می‌دهند

در واقع آزمون NEO PI-R فرم تکمیل شده آزمون شخصیتی NEO می باشد . آزمون NEO در سال ۱۹۸۵ توسط کاستا و مک ری ارائه شد . در این آزمون اولیه ، سه مقیاس اصلی که به نحو وسیعی در مورد آنها تحقیق شده بود یعنی عصبیت یا (N) ، برونگرایی (E) و باز بودن (O) مورد نظر قرار گرفته بودند . آزمون NEO PI-R بعدها تکمیل شد و شاخص های توافق (A) و وجدانی بودن (C) نیز با مقیاس های مرتبط با آنها در آزمون اولیه گنجانده شد.

ترجمه انطباق فارسی این آزمون در سال ۱۳۷۶ آغاز شد و پس از بررسی مقدماتی و اجرای آن بروی گروه محدود از بیماران مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی و افراد بدون ناراحتی و مشکل (در حیطه اعصاب و روان) فرم نهایی تهیه شد ودر سال ۱۳۷۸ منتشر شد

آزمون NEO PI-R در برگیرنده یک الگوی فرضی است که از نتیجه تقطیر دهه های متمادی تحقیقات با روش تحلیل عوامل Factor analysis بروی ساختار شخصیت بدست آمده است . شاخص های این آزمون خود از گسترش و پالایش ترکیبی از منطق و روش های تحلیل عامل بدست آمده و این شاخص ها به مدت تقریبی ۱۵ سال مورد پژوهش وسیع هم بروی نمونه های بالینی (مراجعین به کلینیک های اعصاب و روان) و هم نمونه هایی از افراد بالغ بهنجار قرار گرفته اند .

تست خودشناسی نئو (NEO-P-IR) ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد. بیشتر افراد نمره هایی در اندازه متوسط می گیرند و شمار کمی از افراد نمراتی در دو انتهای طیف ( نمره های خیلی بالا یا خیلی پایین )به دست می آورند. نمره های به دست آمده در هر مقیاس با مفاهیم بالا و پایین بیان می شوند. ویژگی های شخصیتی نسبت به سایر افراد سنجیده می شوند تا نسبت به ویژگی های خود فرد.

—————————————————————————————————————————————————–

آزمون سنجش تسلط مغزی ند هرمن  Herrmann Brain Dominance Instrument- HBDI

نسخه اصلی این پرسشنامه از ندهرمن (۱۹۸۰) است. با استفاده از این آزمودن، ترجیهات تفکری فراگیران مشخص می‌شود. ندهرمان معتقد است که هدف باید استفاده از تمامی ویژگی‌های مغز باشد. هرمان به‌صورت استعاری، مغزی کامل با چهار ربع‌ِ دایره ایجاد کند. او اعتقاد دارد که تفکر خلاق به استفاده از تمامی این چهار ربع‌ِ دایره بستگی دارد. این مدل بر این باور بنا شده است که هر کدام از ما سبک فکری متفاوتی داریم. به‌عنوان مثال، ممکن است از یک یا دو سبک فکری مختلف استفاده کنیم و دیگر ربع‌ِ دایره‌ها را نادیده بگیریم. این کار قابلیت‌های ما را به‌شدت محدود می‌کند.

ربع‌ دایره‌‌ی A: تفکر تحلیلی: سمت چپ بالای: بر منطق و حقایق تکیه دارد. زمانی که می‌خواهید تصمیمات منطقی بر مبنای اصول خاصی اتخاذ کنید، از این قسمت از مغز استفاده می‌کنید. شامل جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات، قضاوت کردن در مورد موقعیت‌ها، ایده‌ها یا حقایق و در کل استفاده از منطق هستند.

ربع‌ دایره‌ی B: تفکر ترتیبی سمت چپ پایین: تفکر بسیار منظم و دقیق است. با این سبک فکری، شما بر روال‌هایی تکیه می‌کنید که کارها را با دقت و در زمان مشخص به پایان می‌رسانند. شامل فعالیت‌هایی هستند که بر جزئیات تکیه دارند، حل‌ مسئله، نظم دادن و دنبال کردن دستورالعمل‌ها نیز جزئی از این مدل می‌شوند.

ربع‌ دایره‌ی C: تفکر بین فردی سمت راست پایین: بر همکاری و کار گروهی تمرکز دارد. افراد و احساساتشان بزرگ‌ترین دارایی این سبک فکری به‌ شمار می‌‌آیند. احساسات، حواس و معنویت نیز در این سبک از اهمیت برخوردارند… فعالیت‌هایی که در این سبک فکری وجود دارند شامل، گوش‌‌ کردن، به‌ دنبال معنی یا ارتباط گشتن و کارگروهی هستند.

ربع‌ دایره‌ی D: تفکر تخیلی در سمت راست بالا؛ سبکی خودجوش و غیر ساختاری است. این سبک فکری، ماجراجوست و وقتی از آن استفاده می‌کنید، برای پذیرش خطر آماده هستید. اگر بر این سبک فکری تکیه می‌کنید، ممکن است به‌جای یک رویکرد، در آنِ واحد رویکردهای مختلفی به مشکل داشته باشید. همچنین ممکن است بر غرایز‌تان بیشتر از تجزیه و تحلیل منطقی تکیه کنید. نام دیگر این سبک «سبک تجربی» است

———————————————————————————————————————————————-

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • اینستاگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...