بازگشت به لیست

خدمات درمانی

VMT – تمرینات ادراکی دیداری حرکتی


سایت VMT با بهره مندی از ابزارهای نوین و ادغام استفاده از بازی های رایانه ای مورد علاقه کودکان با هدفگذاری های دقیق ، به افزایش سطح توجه و تمرکز ، هماهنگی های حرکتی – دیداری ، دقت ، تعادل ، افزایش سطح تحمل روانی و جسمی می پردازد.

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • اینستاگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...