جهت تعیین وقت مشاوره و ارزیابی روان شناسی یا توانبخشی توسط دکتر ربوبی با مراکز ما در نقاط مختلف تهران تماس بگیرید.
میدان ونک (گاندی) :۳۴ ۸۵۰ ۸۶۰ پل سیدخندان(ستاری):۲۶۷۰۲۷۸۵ سعادت آباد(شانزدهم): ۲۲۳۷۱۲۰۸ پونک(سردارجنگل) :۴۴۴۱۲۲۱۸
بازگشت به لیست

همکاران موسسه رشد

دکتر داود معنوی پور

دکتر داود معنوی پور

مدیر کلینیک مانوشان،عضو هیت علمی دانشگاه

دکتری روانشناسی تربیتی با گرایش سنجش واندازه گیری
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
مدیرگروه دوره های کارشناسی وکارشناسی ارشد روان شناسی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تا کنون
عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
سردبیری مجله APPLIED PSYCHOLOGY
رئیس انستیوDISTDP تهران
مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی صنعتی/ سازمانی،

رتبه اول کنکور دکتری سال ۸۲
رتبه اول کنکورکارشناسی ارشد سال ۱۳۷۴
رواندرمانگر پویشی فشرده کوتاه مدت
رئیس هیئت مدیره موسسه خدمات پژوهشی راستی
روان درمانگر کلنیک توحید از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ ( وابسته به آموزش و پرورش )
روان درمانگر کلنیک بنیاد شهید تهران بزرگ و روان درمانگر کلنیک آوین

دارای سی وسه مقاله آی اس سی
دو مقاله آی اس آی

شش عنوان کتاب با عناوین
فلسفه تعلیم و تربیت
روش های تحقیق در علوم رفتاری
راهنمای عملیSPSS
کاربرد کامپیوتر در پژوهش های علوم رفتاری
روش های پژوهش در علوم رفتاری
روش های آماری در روانشناسی و سایر علوم رفتاری
تحلیل های آماری در روانشناسی باSPSS

راهنمایی و مشاوره بیش از ۱۰۰ عنوان پایان نامه در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی در دوره های ارشد و کارشناسی رابر عهده داشته
۱۸عنوان طرح های پژوهشی خاتمه یافته و در حال اجرا دارد.

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...