بازگشت به لیست

روان سنجی

یافتن عوامل اصلی در اختلالات رفتاری کودکان با کمک آزمون CBCL

تاریخ : 27 آگوست 2021

اختلالهای رفتاری در کودکان و نوجوانان مشکلات شایع و ناتوان کننده ای هستند که برای والدین، معلمان و کودکان مشکلات فراوانی را ایجاد می کنند  . اختلالهای رفتاری معمولا نخستین بار در سالهای شروع دوره ابتدایی مشاهده میشوند و بین سنین ۸ تا ۱۵ سالگی به اوج میرسند. این اختلالها  به طور قابل ملاحظه ای بر عملکرد تحصیلی، اجتماعی و شغلی کودکان ونوجوانان تاثیر منفی میگذارند و احتمال ابتلا به بیماری روانی در بزرگسالی را افزایش می دهند.  طی سه دهه اخیر، بررسی مشکلات رفتاری و روانی کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از موضوعات اساسی روانپزشکی و روانشناسی تبدیل شده است . یکی از شیوه های بررسی مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان که با رویکرد سنجش رفتاری سازگار است و به تغییرپذیری میان موقعیتها و شرایط نیز توجه دارد و همچنین در سنجش کودکان از منابع اطلاعاتی مختلف استفاده میکند، شیوه ای است که آخنباخ و مک کوناگی آن را ابداع کرده اند

فرم گزارش والدین در نظام آخنباخ، مدلی چندمحوری است که برای سازماندهی و یکپارچه سازی داده های تجربی حاصل از منابع اطلاعاتی مختلف چارچوبی را فراهم میکند. یکی از آزمونهای معتبر بر ای تشخیص این اختلالات رفتاری ؛سیاهه ی رفتاری کودک CBCL  است.در یک مدل سه عاملی عامل اول شامل بسته های سوال پرخاشگری،قانونشکنی ۳، مشکلات اجتماعی  ، مشکلات تفکر و مشکلات توجه است.عامل دوم نیز   شامل بسته های سوال اضطراب/افسردگی وگوشه گیری/افسردگی است. همچنین، عامل سوم شامل بسته های سوال شکایات جسمانی مشکلات تفکر  و و رفتار قانونشکنی است. سه عامل برونریزی، درونریزی (اضطرابی) و جسمانی شده را شناسایی شده و دو اختلال مشکلات تفکر و توجه به علت حضور در دو عامل ۱ و ۳، بیشتر به عنوان یک عامل مشترک در آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان عمل میکنند.(حسین قمری گیوی   ، بهنام خشنودنیای چماچائی)

این آزمون در موسسه روان شناسی رشد موجود است.

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • اینستاگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...