بازگشت به لیست

خدمات درمانی

تشخیص روان شناسی و تعیین برنامه مداخلاتی


تشخیص؛ نقش اساسی در انتخاب مناسب و تحقق اهداف برنامه ریزی شده دارد . در این موسسه امور تشخیصی به سرپرستی آقای دکتر حسین ربوبی ،با کمک ارجاعات پزشکان و دیگر همکاران حیطه های مختلف تشخیصی و درمانی و همچنین با استفاده از آزمونهای قسمت روان سنجی و ویزیت حضوری مراجع انجام می گیرد

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • اینستاگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...