جهت تعیین وقت مشاوره و ارزیابی روان شناسی یا توانبخشی توسط دکتر ربوبی با مراکز ما در نقاط مختلف تهران تماس بگیرید.
میدان ونک (گاندی) :۸۸۷۸۶۷۶۶ پل سیدخندان(ستاری):۲۶۷۰۲۷۸۵ سعادت آباد(شانزدهم): ۲۲۳۷۱۲۰۸ پونک(سردارجنگل) :۴۴۴۱۲۲۱۸
بازگشت به لیست

توان بخشی

مهارت ها و تمرینات درکی حرکتی در کودکان و نقش کاردرمانی در بهبود و تقویت آنها – قسمت دوم

تاریخ : 23 اکتبر 2019

تمرین هایی برای بهبود مهارت های ادراکی- حرکتی
۲
الف )فعالیت های راه رفتن
۱٫ راه رفتن به جلو، عقب و پهلو
کودک به سمت هدف در نظر گرفته شده در یک مسیر مستقیم یا منحنی که بر روی زمین مشخص شده است حرکت می کند. مسیر ممکن است پهن یا باریک باشد، البته مسیر باریک تر،مشکل تر است. مسیری که مستلزم راه رفتن با پنجه پا یا پاشنه پا است در مقایسه با راه رفتن در فضاهای وسیع تر وظیفه ای دشوارتر است. گام برداشتن آهسته نیز در مقایسه با گام برداشتن سریع مشکل تر است. راه رفتن بدون کفش و جوراب دشوارتر از راه رفتن با کشفش است. کودکان باید در همان دوره به عقب و پهلو راه بروند.
۲٫ حرکات گوناگون
کودکان باید در مسیرهای گوناگون حرکت کنند در حالی که اشیایی را حمل می کنند. اشیایی مثل توپ را داخل یک جعبه در طول مسیر بیندازند یا چشم ها را بر بخش های مختلف اتاق متمرکز کنند و در این حالت حرکت کنند.
۳٫ راه رفتن حیوانات
کودکان از راه رفتن حیوانات مختلف تقلید می کنند؛ راه رفتن فیل، پریدن خرگوش، راه رفتن خرچنگ، راه رفتن اردک، راه رفتن کرم.
– راه رفتن فیل: رو به جلو تا کمر خم می شود، بازوهایش را به طرف پایین آویزان می کند، قدم های بزرگی برمی دارد در حالی که سنگینی بدن را از یک سمت به سمت دیگر متمرکز می کند. ( به طور متناوب )
– پریدن خرگوش: دست ها را بر روی زمین قرار می دهد، زانوها را خم می کند و پاها را با یک دیگر بین دست ها حرکت می دهد.
– راه رفتن خرچنگ: به طرف جلو و عقب سینه خیز می رود در حالی که سر بالاست.
– راه رفتن اردک: دست هایش را بر سر زانوهایش می گذارد در حالی که زانوها را خم کرده است راه می رود.
– راه رفتن کرم: با دست ها و پاها بر روی زمین، گام های کوچکی برمی دارد، ابتدا با پا و بعد با دست ها
۴٫ سنگ چین- جای پا
اشیایی را روی زمین برای سنگ چین قرار می دهید، محل پای راست و پای چپ را به وسیله رنگ یا قراردادن حروف  مشخص نماید. کودک باید مسیر را از طریق قراردادن پای درست بر روی هر جای پا دنبال کند.
۵٫ جعبه بازی
کودک دو جعبه دارد ( به اندازه جعبه های کفش )، یکی در پشت و دیگری در جلو. کودک داخله جعبه جلویی با هر دو پا، پا می گذارد، جعبه عقبی را به جلو حرکت می دهد و سپس داخل آن پا می گذارد. کودک می تواند با دست هایش جعبه ها را حرکت دهد و از پاها یک در میان استفاده کند. کودک باید به طرف خط پایان حرکت کند.
۶٫ راه رفتن بر روی خط
خطوطی رنگی بر روی زمین ترسیم کنید. خطوط می توانند منحنی، زاویه دار یا مارپیچ باشند. طنابی را بر روی زمین قرار دهید و از کودکان بخواهید به موازات طناب راه بروند.images
۷٫ راه رفتن بر نردبان
نردبانی را روی زمین قرار دهید. کودکان بین پله های آن راه می روند، جلو و عقب و در وهله بعد از داخل پله ها با پرش رد می شوند.
فعالیت های پرتاب کردن و گرفتن
۱٫ پرتاب کردن
از کودکان خواسته می شود که اشیایی مثل بادکنک، توپ و غیره را به سوی معلم یا افراد دیگر پرتاب کند. اشیاء در اندازه های مختلف هستند ( می توان از توپ هایی از جنس های مختلف مثل توپ لاستیکی، اسفنجی و نخی استفاده کرد ).
۲٫ گرفتن
گرفتن در مقایسه با پرتاب کردن مهارتی دشوارتر است. کودکان می توانند فعالیت گرفتن را با اشیاء بالا به وسیله ی معلم یا کودکان دیگر تمرین کنند.
۳٫ بازی های توپی
انواع مختلف بازی های با توپ به رشد و هماهنگی حرکتی کمک می کنند. مثل بازی های غلتاندن توپ، زدن توپ به زمین و گرفتن آن، انداختن توپ به هوا و گرفتن آن، والیبال بازی کردن با بادکنک و پرتاب توپ به طرف دیوار.
۴٫ بازی های تیوب- لاستیک
می توان از حلقه های لاستیک برای بازی های غلتاندن و گرفتن استفاده کرد.
۵٫ توپ پارچه ای
اگر کودک در پرتاب کردن و گرفتن توپ لاستیکی مشکل داشته باشد می توان از توپ پارچه ای استفاده کرد.

ب)فعالیتهای تعادلی

۱٫ فعالیت های تخته تعادل
از تخته تعادل معمولاً در برنامه ی آموزشی اوایل کودکی استفاده می کنند. این تخته می تواند عرض مختلفی داشته باشد، هرچه باریک تر باشد فعالیت کردن روی آن دشوارتر است. گوشه های تخته را باید با قلاب هایی بست که وارونه نشود. این تخته را هم می توان هم از سطح باریک و هم از پهنای آن مورد استفاده قرار داد. در گام به جلو کودک به آرامی به طرف جلو حرکت می کند. او می تواند گام های بلند و یا کوتاه بردارد و یا این که با پنجه و یا پاشنه بر روی تخته حرکت کند. این فعالیت با پای برهنه در مقایسه با زمانی که کودک کفش به پا دارد دشوارتر است. کودکان می توانند حرکت بر روی تخته را به شکل گام به عقب و گام به پهلو انجام دهند. کودک در حالی که تعادل خود را حفظ می کند به عقب یا از کناره های تخته باید حرکت کند. فعالیت های پیچیده تر می توانند به شکل های مختلفی برای کودکان تدارک دیده شوند. برای مثال به عقب برگشتن مکرر بر روی تخته تعادل، زانو زدن، انداختن اشیایی مثل توپ یا لوبیا در داخل ظرف هایی که بر روی تخته تعادل تعبیه شده اند در حالی که مسیر تخته را طی می کند، دنبال کردن دستورات شفاهی یا ضبط شده در حال عبور از روی تخته، یا راه رفتن بر روی تخته در حالی که چشم های کودک بسته یا چشم ها بر شیء خاصی متمرکز هستند.۳
۲٫ اسکیت برد
کودک بر روی تخته باریکی که چرخ های کوچکی به آن متصل است حرکت می کند. به این شکل که بر روی شکم روی تخته می خوابد و یا با زانو ایستاده روی آن حرکت می کند. سطح حرکت می تواند صاف یا شیبدار باشد.
۳٫ نشستن و برخاستن
کودک بر روی زمین با زانوها در حالی که نوک پاها بر روی سطح زمین قرار دارد می نشیند. از او خواسته می شود که بلند شود و بنشیند. تمرین ها تغییر می کنند، به این شکل که ابتدا از شاگرد خواسته می شود این کار را با پا بدون استفاده از دست و سرانجام با چشم های بسته و باز انجام داد.
۴٫ پریدن و چرخیدن
از کودکان خواسته می شود که بپرند، پاها را از یک دیگر باز کنند و دست ها را بالای سرشان ببرند و دست بزنند. برای تغییر این فعالیت، کودک می تواند چرخش های ربع دایره، نیم دایره و تمام دایره را داشته باشد یا این که به چپ، راست، بالا و پایین بپرد.
۵٫ لی لی کردن
از کودک خواسته می شود روی یک پا لی لی کند و بعد پای خود را عوض کند. از الگوهای موزون استفاده کنید: چپ، چپ، راست، راست یا چپ، چپ، راست یا راست، راست، چپ.
۶٫ تمرینات بالا و پایین پریدن
کودکان بر روی تخته پرش یا تخته فنری، تخت خواب فنری، تشک فنری یا تیوپ لاستیک یک کامیون بزرگ بالا و پایین می پرند.۱
۷٫ پرش جفت پا
این عمل فعالیتی دشوار برای کودکان دارای هماهنگی حرکتی ضعیف است، جهیدن یا پرش جفت پا ترکیبی از تعادل، حرکت بدنی، توازن و هماهنگی است. برخی از کودکان نیاز به کمک جهت یادگیری این فعالیت دارند.
۸٫ بازی حلقه ( هوپ )
حلقه ها اندازه های متفاوتی دارند، از هلاهوپ می توان برای رشد مهارت های حرکتی استفاده کرد. هلاهوپ همان بازی های حلقه ای است. از کودکان خواسته می شود که آن ها را به دور بازوها، سینه بچرخانند، توپ ها را داخل آن ها به بالا و پایین بیندازد، یا داخل آن ها راه برود و خارج شود.
۹٫ مهارت های طناب پیچیدن
از یک طناب بلند می توان در تمرین های مختلف استفاده کرد. از کودک خواسته می شود که طناب را به اطراف قسمت مشخص شده بدنش ( مثلاً زانو، مچ پا و کمر ) به منظور آموزش تصویر بدنی بپیچاند. هم چنین از کودک خواسته می شود بر اساس دستورها طناب را به دور صندلی بپیچاند یا زیر میز قرار دهد. به این طرف و آن طرف طناب بپرد یا با آن اشکال، حروف یا اعدادی را درست کند.

 

ادامه دارد …..

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...